FAQ'S
Q  :  สถาบันเปิดสอนหลักสูตรอะไรบ้าง
Q  :  ราคาคอร์สเท่าไหร่
Q  :  มีตารางเวลาเรียนอย่างไรบ้าง
Q  :  Phonicsคืออะไร
Q  :  Phonics (โฟนิคส์) เรียนแล้วได้อะไร
Q  :  มีการทดสอบก่อนไหมและต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่
Q  :  มีการทดลองเรียนไหม
Q  :  ใช้เวลานานเท่าไหร่จึงจะเห็นผล

 

Q  :  สถาบันเปิดสอนหลักสูตรอะไรบ้าง
A  :  ทางสถาบันเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยครอบคลุมทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน Phonics, Conversation, Grammar, Writing, Reading, Special Courses

 

Q  :  ราคาคอร์สเท่าไหร่
A  :  แบบกลุ่มราคาเริ่มต้นที่ 2,560 บาท     แบบเดี่ยวราคาเริ่มต้นที่ 6,000 บาท

 

Q  :  มีตารางเวลาเรียนอย่างไรบ้าง
A  :  การเรียนแบบกลุ่ม เรียนกลุ่มละไม่เกิน 4-6 คน
       วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เลือกเรียนวันใดวันหนึ่ง เรียนวันละ 1.5 ชั่วโมง
       วันธรรมดา เรียนวันละ 1 ชั่วโมง อย่างน้อยเรียน 2 วัน/สัปดาห์
       โดยรอบเวลาเรียนต้องขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของวันนั้นๆ 
       การเรียนเดี่ยวทางสถาบันจะพยายามจัดเวลาให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด

 

Q  :  Phonicsคืออะไร 
A  :  Phonics (โฟนิคส์) คือหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เหมาะสำหรับผู้ที่ยังอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก หรืออ่านออกแต่การออกเสียงยังไม่ถูกต้อง เป็นการเรียนโดยใช้หลักการถอดรหัสเสียงและการผสมเสียงตัวอักษรไม่ต้องใช้การท่องจำคำศัพท์แบบเดิมๆ ที่เคยเรียนมาทำให้รู้หลักการออกเสียงภาษาอังกฤษถูกต้อง ตามหลักของเจ้าของภาษา

 

Q  :  Phonics (โฟนิคส์) เรียนแล้วได้อะไร
A  :  Phonics เรียนแล้วได้อะไร การเรียนโฟนิคส์จะช่วยให้เด็กๆ ออกเสียงได้ถูกต้อง ทำให้พวกเขาสื่อสารภาษาอังกฤษได้ชัดเจน และสามารถอ่านเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถสะกดคำศัพท์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเองอย่างคล่องแคล่วจากการรู้จักเสียงของตัวอักษรและเข้าใจหลักการผสมเสียง ต้องฝึกซ้ำๆ เพื่อให้จำได้

 

Q  :  มีการทดสอบก่อนไหมและต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่
A  :  สถาบันของเรามีการให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเพื่อที่จะดูว่าควรเรียนอะไร ระดับไหน การทดสอบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

Q  :  มีการทดลองเรียนไหม
A  :  มีค่ะ โทรมานัดวันเวลาทดลองเรียนได้ค่ะ ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ สอบถามที่เบอร์โทร 02-974-2025, 081-585-1616

 

Q  :  ใช้เวลานานเท่าไหร่จึงจะเห็นผล
A  :  ในการเรียนภาษาอังกฤษนั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่นพื้นฐานเดิมของผู้เรียน การฝึกฝนความขยันหมั่นเพียร ซึ่งขึ้นอยู่กับทางบ้านด้วยว่าสามารถช่วยน้องทบทวนหรือพูดภาษาอังกฤษเป็นประจำหรือไม่

Engine by MAKEWEBEASY